DIÁK-LELKIGYAKORLAT

Iskolánkban hagyományosan – a húsvéti szünetet megelőzően – virágvasárnaphoz kapcsolódik diákjaink lelkigyakorlata. Ennek keretében elmélkedéseket hallgathatnak meg növendékeink az életkori sajátosságaiknak megfelelő témában és előadásmódban, valamint alkalmuk nyílik a húsvéti szentgyónás elvégzésére. A lelkigyakorlatot színesítik a többnyire a tantestület tagjai által szervezett szabadon választható foglalkozások:

  • beszélgetési lehetőség a lelkigyakorlatot vezetők valamelyikével,
  • közös zenehallgatás (pl. Máté-passió, Stabat Mater, István a király, Kalazancius oratórium),
  • közös gitáros éneklés,
  • csöndes foglalkozás,
  • kézműves foglalkozás (pl. keresztkészítés fűzfavesszőből, keresztúti stációk készítése tollal-ecsettel),
  • lelki irodalom olvasása egyénileg,
  • közös szentségimádás,
  • érdekes interaktív előadások (pl. Isten a szépirodalomban, Isten a történelemben, Isten a természettudományokban),
  • liturgikus tánc,
  • diavetítés (pl. szép templomok, Meteorák, missziók).

A 2013-2014-es tanévben új kezdeményezés a lelkigyakorlatok terén, hogy a belépő (kilencedikes) és a kilépő (titenkettedikes) évfolyamok úgynevezett elvonulós lelkigyakorlatra mennek - egy-egy osztály az osztályfőnökükkel. 2014-ben Homokkomáromba vonultak el három napra az osztályok, a lelkigyakorlatot a Nyolc Boldogság Katolikus Közösség szerzetesei és segítőik vezették. Előadás, kiscsoportos beszélgetések, elmélkedések, esti beszélgetések, közös étkezések, kirándulás egyaránt szerepelt a programban, a szünetekben pedig lelkes röplabda és focimeccsek zajlottak. Ez a fajta lelkigyakorlat a hitéletet is elmélyítette, de az osztályközösséget is nagyban erősítette.

Néhány kép a lelkigyakorlatról:

Szentségimádás

Nemcsak az étkezések voltak közösek, hanem a mosogatások is

Kirándulás a környéken

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK