Óvoda

  Szülői értekezlet

  2020. Jan. 28. 17:00 - 18:00

  Kedves Szülők!

  2020. január 28-án, kedden 17 órától szülői értekezletet tartunk.

  Témák: iskolaérettség, évértékelés, elkövetkező programok, felmerülő kérdések.

  Mindenkit szeretettel várunk!

  Évnyitó szülői értekezlet

  2019. Aug. 29. 17:00 - 18:30

  Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy 2019. augusztus 29-én délután 17,00 órakor szülői értekezletet tartunk az iskola rendezvénytermében.

  Témák: évkezdés, tájékoztatók, leendő programok

  Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

  Jubileumi gyermeknap

  2019. May. 25. 09:00 - 16:00

  Recept óvodai gyermeknaphoz

  Hozzávalók:

   - sok-sok zsenge kisgyermek

  - a család apraja-nagyja

  - óvónénik és dadusok

  - ízlés szerint játékok

  - egy csipetnyi napsütés, jókedv

  Elkészítés:

  A hozzávalókat május 25-én, szombaton reggel keverjük össze, majd hagyjuk állni egy kicsit. Ezután a következő módon tálalhatjuk is:

  9:00 köszöntő, családok megáldása

  9:15 Táncház Tenzi nénivel fűszerezve

  9:30 mozgásos, játékos csapatversenyek

  11:00-tól szabad játék, tűzoltóautó bemutatóval, csillámtetoválással ízesítve

  12:00 ebéd

  13:15 Hangoló színház Az állatok olimpiája c. előadása

  14:00 kutyás bemutató (A KÖSZI program a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg.) 

  16:00 zárás

  Az így elkészült gyermeknapra, fogyasztás után, reméljük még sokáig emlékezni fogunk! Várunk mindenkit sok-sok szeretettel!


  Szülői értekezlet

  2019. May. 16. 17:00 - 18:30

  Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy

  2019. május 16-án (csütörtökön) 1700 órai kezdettel

  szülői értekezletet tartunk!

  Megnyitja Sifter Józsefné, óvodavezető az óvoda aulájában.

  Témák: évértékelés, kirándulások, évzáró, erdei óvoda, egyéb programok.

  Mindenkit szeretettel várunk!

  Imaest

  2019. Apr. 10. 16:30 - 17:30

  „Uram Tehozzád futok, élő vízre szomjazom,
  Közelséged, ó mily jó énnekem.
  Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem,
  Úgy kívánlak Téged, Istenem.”

   

  Kedves Szülők, Érdeklődők!

  Szeretettel várjuk Önöket a Boldog Donáti Celesztina Óvoda jubileumi zenés imaestjére! 


  Vendégeink: Nyolc Boldogság Közösség nővérei

  Témánk: nagyböjti gondolatok

  Időpont: 2019. április 10. 16:30-17:30

  Helyszín: Piarista kápolna

   

  Az imaestet követően várunk minden kedves résztvevőt a rendezvényterembe agapéra. Az imaest és az agapé ideje alatt az óvodában gyermekfelügyelet lesz!

  Értesítés óvodai beiratkozásról

  2019. Apr. 24. 08:00 - 2019. Apr. 25. 17:00

  Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre

  (2019. szeptember 1. - 2020. augusztus 31. közötti időszak) vonatkozó

  óvodai beiratkozásra 2019. április 24-25-én 8- 17 óra között kerül sor.

  Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

  Felvételi körzet: Nagykanizsa és környéke

  Az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony keletkezéséről a férőhelyek ismeretében a Piarista Óvoda vezetője dönt, amelynek eredményéről a szülőket 21 munkanapon belül értesíti.

  A beiratkozáskor be kell mutatni:

  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány, vagy útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
  • a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét igazoló hatósági bizonyítványt (TAJ kártya)
  • sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén a szakértői véleményt
  • nem magyar állampolgárság esetén az itt tartózkodását igazoló okmányokat

  Az óvodába kötelező beiratni azokat a gyermekeket, akik 3. életévüket 2019. augusztus 31-ig töltik be, és még nem jártak óvodába.

  Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik a 2019/2020-as nevelési év során lesznek 3 évesek. A nemzeti köznevelésről szóló 2011, évi CXC. törvény 8. § (1) lehetővé teszi azon gyermekek óvodai felvételét is, akik a 3. életévüket a felvételtől számított fél éven belül betöltik (szabad férőhely esetén). Az óvoda fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket is. Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő, a közléstől számított 15 napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet a szülő a Piarista Tartományfőnökségnek címzett, de a döntést hozó óvoda címére jogszabálysértésre való hivatkozással benyújtott kérelem formájában adhatja be. Az óvoda vezetője a kérelmet, annak beérkezésétől számított 3 napon belül továbbítja a Piarista Tartományfőnökségnek.

  Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül (2012. évi II. törvény 247. §)

  A szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy a gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, valamint a gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul, a jogszabályban meghatározott mértéket, vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el. Amennyiben a szülő a kötelezettségének nem tesz eleget, a jegyző elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozásokon való részvételt.

  Nagykanizsa, 2019. március. 20.

  Oldalak

  KÉPTÁR

  FILMTÁR

  DIÁKSAROK

  FACEBOOK