Óvoda

Jubileumi gyermeknap

2019. May. 25. 09:00 - 16:00

Recept óvodai gyermeknaphoz

Hozzávalók:

 - sok-sok zsenge kisgyermek

- a család apraja-nagyja

- óvónénik és dadusok

- ízlés szerint játékok

- egy csipetnyi napsütés, jókedv

Elkészítés:

A hozzávalókat május 25-én, szombaton reggel keverjük össze, majd hagyjuk állni egy kicsit. Ezután a következő módon tálalhatjuk is:

9:00 köszöntő, családok megáldása

9:15 Táncház Tenzi nénivel fűszerezve

9:30 mozgásos, játékos csapatversenyek

11:00-tól szabad játék, tűzoltóautó bemutatóval, csillámtetoválással ízesítve

12:00 ebéd

13:15 Hangoló színház Az állatok olimpiája c. előadása

14:00 kutyás bemutató (A KÖSZI program a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg.) 

16:00 zárás

Az így elkészült gyermeknapra, fogyasztás után, reméljük még sokáig emlékezni fogunk! Várunk mindenkit sok-sok szeretettel!


Szülői értekezlet

2019. May. 16. 17:00 - 18:30

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy

2019. május 16-án (csütörtökön) 1700 órai kezdettel

szülői értekezletet tartunk!

Megnyitja Sifter Józsefné, óvodavezető az óvoda aulájában.

Témák: évértékelés, kirándulások, évzáró, erdei óvoda, egyéb programok.

Mindenkit szeretettel várunk!

Imaest

2019. Apr. 10. 16:30 - 17:30

„Uram Tehozzád futok, élő vízre szomjazom,
Közelséged, ó mily jó énnekem.
Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem,
Úgy kívánlak Téged, Istenem.”

 

Kedves Szülők, Érdeklődők!

Szeretettel várjuk Önöket a Boldog Donáti Celesztina Óvoda jubileumi zenés imaestjére! 


Vendégeink: Nyolc Boldogság Közösség nővérei

Témánk: nagyböjti gondolatok

Időpont: 2019. április 10. 16:30-17:30

Helyszín: Piarista kápolna

 

Az imaestet követően várunk minden kedves résztvevőt a rendezvényterembe agapéra. Az imaest és az agapé ideje alatt az óvodában gyermekfelügyelet lesz!

Értesítés óvodai beiratkozásról

2019. Apr. 24. 08:00 - 2019. Apr. 25. 17:00

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre

(2019. szeptember 1. - 2020. augusztus 31. közötti időszak) vonatkozó

óvodai beiratkozásra 2019. április 24-25-én 8- 17 óra között kerül sor.

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

Felvételi körzet: Nagykanizsa és környéke

Az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony keletkezéséről a férőhelyek ismeretében a Piarista Óvoda vezetője dönt, amelynek eredményéről a szülőket 21 munkanapon belül értesíti.

A beiratkozáskor be kell mutatni:

  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány, vagy útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
  • a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét igazoló hatósági bizonyítványt (TAJ kártya)
  • sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén a szakértői véleményt
  • nem magyar állampolgárság esetén az itt tartózkodását igazoló okmányokat

Az óvodába kötelező beiratni azokat a gyermekeket, akik 3. életévüket 2019. augusztus 31-ig töltik be, és még nem jártak óvodába.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik a 2019/2020-as nevelési év során lesznek 3 évesek. A nemzeti köznevelésről szóló 2011, évi CXC. törvény 8. § (1) lehetővé teszi azon gyermekek óvodai felvételét is, akik a 3. életévüket a felvételtől számított fél éven belül betöltik (szabad férőhely esetén). Az óvoda fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket is. Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő, a közléstől számított 15 napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet a szülő a Piarista Tartományfőnökségnek címzett, de a döntést hozó óvoda címére jogszabálysértésre való hivatkozással benyújtott kérelem formájában adhatja be. Az óvoda vezetője a kérelmet, annak beérkezésétől számított 3 napon belül továbbítja a Piarista Tartományfőnökségnek.

Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül (2012. évi II. törvény 247. §)

A szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy a gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, valamint a gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul, a jogszabályban meghatározott mértéket, vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el. Amennyiben a szülő a kötelezettségének nem tesz eleget, a jegyző elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozásokon való részvételt.

Nagykanizsa, 2019. március. 20.

Nyílt nap leendő óvodásoknak

2019. Mar. 8. 16:30 - 2019. Mar. 11. 11:00

GYERE VELEM ÓVODÁBA!

NYÍLT NAPOK A PIARISTA ÓVODÁBAN

  


Szülői értekezlet

2019. Jan. 31. 17:00 - 19:00

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy
2018. január 31-én (csütörtökön) 17 órai
kezdettel szülői értekezletet tartunk.

Téma: iskolaérettség, farsang

A szülői értekezleten felül fogadó óra keretében tájékoztatást kaphatnak gyermekükről.
Kérjük, ezügyben az óvónőt keressék!

Szeretettel várunk mindenkit!

Jubileumi imaest

2018. Nov. 27. 20:45 - 20:45

„Várj és ne félj, az Úr jön már!”


IMAEST A PIARISTA ÓVODÁBAN

Szüreti bál

2018. Oct. 20. 19:00 - 2018. Oct. 21. 03:00

 SZÜRETI BÁL 

OKTÓBER 20-án

Piarista Iskola Ebédlőjében

A Boldog Donáti Celesztina Óvoda szeretettel meghívja jótékonysági báljára a szülőket, barátokat és támogatókat.

Mozgással az egészségért

2018. Oct. 11. 09:00 - 2018. Oct. 12. 12:00

 

MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT  PROGRAM AZ ÓVODÁNKBAN

2018. október 11-12-én délelőtt 9,00 ó- 12 óráig

 

 

PROGRAM:

Oldalak

KÉPTÁR

FILMTÁR

DIÁKSAROK

PIARISTA BOLT