400 éves a piarista rend - 400 éves a piarista pedagógia

A rendalapító José de Calasanz spanyol származású pap 1594-ben kezdte el a szegény gyerekek tanítását Rómában. A piarista iskola olyan híres lett, - mert igényes és modern volt, - hogy egyre többen kérték felvételüket ide. Több gazdag ember iskola céljából házat adományozott, Kalazancius mellé pedig papok és világiak csatlakoztak a tanításban. A piarista iskolák tanulói és munkatársi létszáma úgy megnőtt, hogy 1617-ben V. Pál pápa engedélyezte a piarista rend létrejöttét: Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum.  A világon azóta 1430 piarista iskola működik.

A 400 éves jubileum alkalmából Ferenc pápa piaristákhoz intézett üzenetét itt tesszük közzé.

Az iskola küldetésnyilatkozata itt olvasható.

A gimnáziumot bemutató prezentáció itt tekinthető meg.

A jelentkezők felvételi jegyzéke és a módosító időszak

2018. Mar. 10. 22:15 - 2018. Apr. 27. 08:00

Kedves Felvételizők!

Iskolánk elkészítette a kódok szerinti ideiglenes felvételi rangsorokat, melyek lentebb olvashatók.

“A rangsorolás során kétféle döntés születhet: vagy sorszámot kap a tanuló, vagy elutasítást. A sorszám kifejezi a középfokú iskola felvételi szándékát, és egyben a sorszámmal az adott tanulmányi területen rangsorolja is a tanulót az iskola. Az elutasítással azt fejezi ki az igazgató, hogy a felvételre jelentkező nem teljesítette a felvétel iskolai követelményeit, s még abban az esetben sem kívánja felvenni, amennyiben a keretlétszámot nem sikerül betöltenie. Az intézmény igazgatója tehát saját hatáskörben dönt a jelentkezők felvételéről [Nkt. 50. § (1)]. A jogszabályban rögzített jogkörét a középfokú iskola igazgatója a felvételi jegyzéken feltüntetett tanulói rangsor összeállításával gyakorolja. A felvételi jegyzéket tanulmányi területenként kell elkészíteni, valamennyi, az adott tanulmányi területre jelentkező feltüntetésével. A jegyzék a jelentkező azonosító adata mellett tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.”

(Forrás: Oktatási Hivatal: Felvételi a középfokú iskolákban a 2017/2018. Tanévben)

A módosító időszak

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell kitölteni és postázni a Hivatalba (az adatlapon szereplő postázási címre). A módosításra a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben van lehetőség 2018. március 21-én és 22-én, a felvételi lapok kitöltésével megegyező módon, azaz:

 - az általános iskola 8. évfolyamán tanulók valamint azon 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők, akiknek felvételi lapjait az általános iskola készítette el, a módosítást a tanuló általános iskolájában végezhetik el.

 - a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem álló jelentkezők, valamint azon 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők, akik egyénileg nyújtották be a felvételi dokumentumokat, az egyéni jelentkezés módjára vonatkozóan várhatóan 2018. január első felében a Hivatal a honlapján – a www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2017/2018. tanév) menüpont alatt – nyilvánosságra hozott módon végezhetik el.

A módosítás során tanulmányi területet törölni nem lehet, azonban azok eredetileg beírt sorrendje átalakítható, illetve új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon szerepelt. Új tanulmányi terület csak a már szereplő iskolákon belül, és csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni! A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti.

 

Felhívás

2018. Mar. 12. 08:00 - 2018. Mar. 26. 12:00

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

A nagyböjti időszakban (2018. március 12-26.) adománygyűjtést szervezünk a nagykárolyi piarista nővérek gyermekotthona javára. Erdélyben, Szatmár megyében szegény és nehéz sorsú gyermekek számára családtípusú gyermekotthont és szociális napközit működtet a Piarista Rend.

Kérjük, akinek lehetősége van rá és segíteni szeretne, támogassa kezdeményezésünket!

Nyílt órák az első osztályokban

2018. Mar. 21. 08:00 - 2018. Mar. 22. 10:00

Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket leendő elsős tanítóink nyílt óráira!

2018.március 21. (szerda)
8.00-8.45 Domjánné Oblián Dóra (magyar)
9.00-9.45 Lamm Éva (matematika)

2018.március 22. (csütörtök)
8.00-8.45 Skoda Mária (magyar)
9.00-9.45 Tóth Marianna (matematika)

Suli-Muri

2018. Mar. 23. 15:00 - 16:30

Részletek a letölthető mellékletben!

Orgonafelújítás a Szent Imre kápolnában

2018. Mar. 25. 08:00 - 08:00

Kedves Testvérek!

A Szent Imre Egyházközség 2018-ban a Sugár út 13. szám alatti kápolnában lévő orgona felújítását tervezi.

A felújításhoz szükséges források csak részben állnak rendelkezésre, ezért számítunk a Hívek nagylelkűségére, adományaira.

Kérem, hogy támogatásukat az Egyházközségünk

OTP-nél vezetett 11749015-20037721-es

magyar - drámapedagógia szakos középiskolai tanárt keresünk

2018. Mar. 26. 10:00 - 2018. Apr. 30. 12:00

A Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda 8800 Nagykanizsa Sugár út 11-13.

 

gyermekszerető, közösségépítő

magyar - drámapedagógia szakos középiskolai tanárt keres.

 

Pályázati feltételek:

tanítót keresünk határozott időre

2018. Mar. 26. 11:15 - 2018. Apr. 30. 12:00

A Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda 8800 Nagykanizsa Sugár út 11-13.

 

gyermekszerető, közösségépítő

tanítót keres határozott időre.

 

Pályázati feltételek:

matematika szakos pedagógust keresünk határozott időre

2018. Mar. 26. 11:15 - 2018. Apr. 30. 12:00

A Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda 8800 Nagykanizsa Sugár út 11-13.

 

gyermekszerető, közösségépítő

matematika szakos pedagógust keres határozott időre.

 

Pályázati feltételek:

Beiratkozás

2018. Apr. 12. 08:00 - 2018. Apr. 13. 17:00

Tisztelt Szülők!

A 2018/2019-es tanévre, az általános iskola elő évfolyamára az alábbi időpontokban lesz a beiratkozás: 2018. április 12. és 13. (csütörtök-péntek), 8-17 óra.

KÉPTÁR

FILMTÁR

DIÁKSAROK

PIARISTA BOLT